logo

O firmie

Jako założyciel kancelarii, Michalina Adamczyk jest sumienna w swojej praktyce i całkowicie poświęca się wykonywaniu zawodu adwokata. Jej życiową pasją jest pomaganie ludziom i wzmacnianie pozycji swojej firmy na rynku poprzez rzetelną reprezentację interesów klientów, zarówno na sali sądowej, jak i poza nią. Wykształcenie zdobyła na Wydziale Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego, uzyskując tytuł magistra obroną pracy sporządzonej pod kierownictwem prof. Zbigniewa Ćwiąkalskiego.

W 2012 roku została członkiem Krakowskiej Izby Adwokackiej. Podczas pracy zawodowej działała intensywnie w sprawach szeroko pojętego prawa cywilnego, rodzinnego, autorskiego i karnego. Posiada duże doświadczenie w zakresie uzyskiwania ekwiwalentu za szkody na osobie. Głębokie zrozumienie zawiłości prawa i uczciwe podejście do klienta, to gwarancja najwyższej jakości świadczonych usług. Wysokie kompetencje i rzetelne wsparcie sprawią, że rozwiązanie Twojego problemu zaczyna się właśnie tutaj.


Zakres usług

Osoby fizyczne

Cenimy historię każdego człowieka, który przekracza próg kancelarii. Reprezentacja rozpoczyna się od zrozumienia kim jest, gdzie był i gdzie chce być. Każdy przypadek jest traktowany, jako wyjątkowy, zasługujący na uwagę, pielęgnację i czas. Diabeł tkwi w szczegółach, wierzymy tylko w perfekcję, więc jeśli zostawisz sprawę w naszych rękach, dostarczymy Ci najwyższy standard opieki.

Przedsiębiorcy

Kancelaria wspiera klientów korporacyjnych oraz małe i średnie przedsiębiorstwa z wyzwaniami we wszystkich aspektach ich działalności. Dzięki dużemu doświadczeniu jesteśmy w stanie uprościć i skutecznie przekazać niuanse skomplikowanych sporów biznesowych. Oferujemy doraźną pomoc prawną, jak i stałą współpracę.


Prawo rodzinne

W przypadku spraw z zakresu prawa rodzinnego, zawsze patrzymy w kierunku przyszłości. Stosujemy tę perspektywę w odniesieniu do każdego przypadku. Słuchamy, by określić potrzeby i cele klienta. Czerpiąc z intuicji i doświadczenia, opracowujemy strategię mającą na celu umieścić go w najlepszej możliwej sytuacji dziś, jak i w przyszłości.

Pomożemy Ci w sprawie:

-rozwodu
-separacji
-podziału majątku wspólnego
-alimentów
-opieki nad dzieckiem i kontaktów
-przemocy w rodzinie
-ubezwłasnowolnienia
-unieważnienia małżeństwa
-pozbawienia / ograniczenia praw rodzicielskich
-przysposobienia
-ustalenia / zaprzeczenia ojcostwa / macierzyństwa


Prawo karne

Wszczęcie postępowania karnego może niekorzystnie wpływać na finanse, rodzinę, wolność. Ponadto może zagrozić przyszłym ofertom pracy i reputacji. Mając tak wiele do stracenia, potrzebny jest stanowczy, doświadczony adwokat, który zakwestionuje oskarżenie. Nawet z pozoru niewinny i bezceremonialny komentarz może dostarczyć organom ścigania obciążających dowodów – nasza kancelaria doradzi, w jaki sposób najlepiej chronić swoje interesy w toku przesłuchań.

Pomożemy Ci, jeśli:

-jesteś podejrzany lub oskarżony o przestępstwo
-jesteś pokrzywdzony czynem zabronionym


Prawo autorskie

Prawo autorskie daje twórcy określone możliwości – autor może dać lub sprzedać swoje dzieło innym osobom, bądź też zachować je dla siebie. Rozumiemy specyficzne problemy, z którymi borykają się twórcy, zarówno profesjonaliści, jak i amatorzy.

Oferujemy pomoc w zakresie:

-opracowania lub przeglądu licencji i umów
-uzyskania odszkodowania za naruszenie praw autorskich


Szkoda na osobie

Kancelaria otwiera swoje drzwi, aby przeprowadzić ludzi przez jedne z najtrudniejszych chwil ich życia. Wypadki wszelkiego rodzaju, często wiążą się z kosztownym leczeniem, rehabilitacją, utratą zarobków, bólem, cierpieniem i innymi stratami. Dodatkowy stres związany z radzeniem sobie z firmami ubezpieczeniowymi i systemem prawnym, to ostatnie, czego potrzebują poszkodowani. Staramy się, aby robić więcej niż pomoc klientom w uzyskaniu odszkodowania na jakie zasługują- pomagamy przywrócić jakość ich życia.

Skontaktuj się z nami, jeśli:

-zostałeś poszkodowany w wypadku
-jesteś sprawcą wypadku, w którym inna osoba odniosła obrażenia
-w procesie Twojego leczenia doszło do błędu w sztuce medycznej


Prawo cywilne

Sąd jest miejscem, gdzie ludzie mogą rozwiązywać swoje problemy z innymi w sposób pokojowy. Prawo cywilne obejmuje szerokie spektrum tematów i dostarcza narzędzi prawnych w celu rozwiązywania nieporozumień i sporów powstałych na tle interpretacji umów, prawa własności, szkód na osobie i w mieniu, zalegania z zapłatą długu.

Pomożemy Ci, jeśli:

-zostałeś pozwany
-chcesz sporządzić pozew
-potrzebujesz konsultacji w tym zakresie


Prawo spadkowe

Kwestie związane z dziedziczeniem są trudnym i delikatnym zagadnieniem, jest to obszar, w którym emocje i uczucia naszych klientów są bardzo wrażliwe. Zapewniamy pomoc prawników, którym można zaufać i którzy osiągną najlepsze rezultaty.

Kancelaria oferuje swoje usługi w zakresie:

-sądowego stwierdzenia nabycia spadku
-działu spadku
-uzyskania należnego zachowku
-konsultacji dotyczących dziedziczenia, sporządzania testamentu, zabezpieczenia interesów majątkowych najbliższych

Wynagrodzenie


Koszty adwokackie są bardzo zróżnicowane, zależne od wartości przedmiotu sporu, rodzaju sprawy, nakładu pracy adwokata. Nasza kancelaria oferuje rozwiązania, które zachęcają do skorzystania z pomocy profesjonalistów. Jesteśmy kreatywni i elastyczni w ustaleniach dotyczących opłat. Jeśli klient znajduje się trudnej sytuacji materialnej, rozłożymy jego należność na dogodne raty. W sprawach szkody na osobie wynagrodzenie pobieramy dopiero po uzyskaniu odszkodowania.

Koszt jednorazowej porady prawnej to 100,00 PLN netto (1h).

Pro bono


Kancelaria oferuje usługi prawne dla organizacji non profit działających na rzecz zwierząt. Przepisy dotyczące ich ochrony są ważnym elementem, który pozwala uczynić świat lepszym miejscem. Przecieramy szlak dla silniejszego egzekwowania przepisów i humanitarnego traktowania tych, którzy nie mogą sami bronić swoich praw. Kompleksowe doradztwo, reprezentacja w sądzie oraz osobiste interwencje tam, gdzie nie chcą słuchać. Poświęcimy swój czas, umiejętności i doświadczenie, całkowicie rezygnując z wynagrodzenia.

logo

KANCELARIA ADWOKACKA MAO
ul. Aleja Pokoju 13/3
31-548 Kraków

Adwokat Michalina Adamczyk
tel.: +48 723 757 507
e-mail: michalina.adamczyk@kancelaria-mao.pl


Znajdziesz nas na:

linked facebook